Brian Tracy

Team

Ekononomi, pazarlama ve kişisel gelişim başarıları ile ilgili birden fazla kitap yazmıştır. Dünya genelinde seminerler verip konuşmacı olarak kişisel gelişim ile ilgili anlatımlar düzenlemektedir. Brian Tracy eşi ve dört çocuğu ile birlikte California San Diego’da yaşamaktadır. 2003 yılında bölgesinin bağımsız adayı olarak valilik seçimlerinde kendi finanse ettiği seçim kampanyasını yürütmüştür.

Seçimin sonlarına doğru kendi kampanyasını durdurup Arnold Schwarzenegger’i tavsiye etmiştir. Almanca, İspanyolca ve Fransızca gibi çeşitli dilleri anadili seviyesinde konuşabilmektedir. ABD’de iş ağırlığını kitapların, seminerlerin, sesli kitapların ve öğrenme sistemlerinin pazarlamasına vermiştir. Almanca olarak yayınlamış çeşitli başlıklarda yazıları bulunmaktadır.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin